Bahgian 1 Satu seminar membahas ilmu dasar nasab silsilah keluarga Rasulullah Muhammad yang telah disampaikan serta disediakan oleh Al-Habib Syed Ali Zainal Abidin bin Hassan bin Al Ali bin Abdullah…