Semua rintangan yang harus dihadapi para penyeru ke jalan Allah dan mujahidin fisabilillah untuk menegakkan masyarakat Islam sebenarnya sunnatullah yang Dia tetapkan pada makhluk-Nya sejak sejarah dimulai. Hal itu pula yang menuntut…